NEEM VANDAAG NOG DE STAP

Bereid u nu al voor op uw gesprek met de dermatoloog. Wanneer u besloten heeft welke dermatoloog voor u het best geschikt is, kunt u met hem/haar telefonisch of via e-mail contact opnemen om een afspraak te maken

Voor uw afspraak

Denk voor uw afspraak na over wat u echt wilt en wat u van uw behandeling verwacht, en hoe u hierover met uw dermatoloog kunt praten:

  • Maak een lijst van alle manieren waarop psoriasis een impact heeft op uw leven, op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis. Dit kunnen zowel fysieke symptomen zijn als bijvoorbeeld hoe u zich voelt of wat u doet
  • Als u een behandeling krijgt, schrijf dan de naam ervan op. Uw dermatoloog kan u namelijk vragen welke behandelingen u nu reeds krijgt
  • Uw dermatoloog kan u de moeilijkheden die u ondervindt helpen aanpakken, of kan u aanbevelen om de behandeling indien nodig te wijzigen

Tijdens uw afspraak

  • Probeer tijdens uw afspraak zo open en eerlijk mogelijk te zijn over uw ziekte en hoe u zich erdoor voelt.
  • Wees ervan bewust dat uw dermatoloog een hele reeks nieuwe dingen kan voorstellen, probeer dus om ruimdenkend te blijven. De vooruitgang op het gebied van dermatologie betekent dat er nog nooit zo veel behandelingsopties zijn geweest als vandaag.
  • Wees duidelijk over wat u verwacht van uw behandeling en wees niet bang om vragen te stellen.

Na uw afspraak:

Blijf aandachtig voor de resultaten van uw behandeling:

  • Maak nu al een volgende afspraak om de verbetering te bespreken
  • Neem notities van uw verbetering, bijvoorbeeld alle verbeteringen van uw symptomen, hoe u zich voelt of kleine voorbeelden uit uw dagelijks leven