Wat zijn uw behandelingsopties ?

Bij het aanbevelen van de behandeling zal een dermatoloog rekening houden met een aantal factoren, waaronder1:

  • Het type psoriasis waaraan u lijdt
  • De plaats waar psoriasis zich op uw lichaam manifesteert
  • De ernst van uw symptomen
  • De impact van psoriasis op uw dagelijks leven
  • Uw leeftijd en medische voorgeschiedenis

Door met uw dermatoloog over al deze aspecten te praten en hem te vertellen wat uw behandelingsdoelen zijn, kunt u met hem samenwerken om de beste oplossing voor u te vinden.

Topische behandelingen1-3

Topische behandelingen worden direct op de huid aangebracht. Het gaat hier over crèmes, lotions en zalven die direct op de psoriasis plaques worden aangebracht. Er zijn veel verschillende formuleringen die altijd op advies van uw dermatoloog moeten worden gebruikt.

Fototherapie, UV-licht1-3

Fototherapie gebruikt de blootstelling aan verschillende soorten ultraviolet (UV) licht om de huid te behandelen door het effect van de zon op de huid na te bootsen (het is algemeen bekend dat de zon een gunstig effect heeft op psoriasis).Fototherapie wordt meestal alleen in gespecialiseerde centra (in een cabine en onder medisch toezicht) toegepast.

Systemische behandelingen1-5

In tegenstelling tot topische behandelingen of fototherapie, worden systemische behandelingen niet op de huid aangebracht. Er zijn verschillende soorten systemische behandelingen beschikbaar.

Orale systemische behandelingen moeten via de mond worden ingenomen. Dit zijn over het algemeen immunosuppressieve behandelingen die op het immuunsysteem inwerken en de ontsteking en vermenigvuldiging van de huidcellen verminderen.

Biologische behandelingen zijn een nieuwe klasse geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn derivaten van natuurlijke biologische moleculen die vergelijkbaar zijn met eiwitten die door het lichaam worden geproduceerd. Het zijn monoklonale antilichamen die pro-inflammatoire stoffen blokkeren zoals interleukines, die in overmatige hoeveelheden voorkomen bij personen met psoriasis. Deze geneesmiddelen die bekend staan om hun doeltreffendheid, mogen in België alleen door een dermatoloog worden voorgeschreven.6

Onder de biologische behandelingen in België kunnen we de volgende 3 categorieën onderscheiden:

  1. de anti TNF-alfa remmers7
  2. de interleukine 12-23 remmers (of IL 12-23)7
  3. de interleukine 17A remmers (of IL-17A)7

Aangezien deze biologische behandelingen eiwitten gebruiken, kunnen ze niet oraal (via de mond) ingenomen worden en worden ze meestal toegediend in de vorm van subcutane injecties (injectie in de vetlagen onder de huid), hoofdzakelijk via voorgevulde pennen.