LEVENSKWALITEIT

Hoe zal een dermatoloog uw huid evalueren?

Uw dermatoloog kan verschillende meetinstrumenten gebruiken om de ernst van uw psoriasis en haar impact op uzelf te meten. Natuurlijk zal hij eerst met u over uw psoriasis praten en dan uw huid onderzoeken.
Enkele meetinstrumenten zijn:

De PASI (Psoriasis Area and Severity Index) 1,3

De PASI wordt thans beschouwd als de “standaardmaat” om psoriasis te evalueren. Het meet het oppervlak op het lichaam dat door psoriasis wordt bedekt, evenals de roodheid, dikte en schilfering van de plaques. De PASI score is het meest gebruikt om de ernst van psoriasis te meten. Het houdt rekening met het getroffen lichaamsoppervlak (de oppervlakte van een hand vertegenwoordigt 1% van het totale lichaamsoppervlak), de mate van roodheid, het verdikken ervan en het niveau van schilfering. De score varieert van 0 tot 72. Hoe hoger het getal, hoe ernstiger de psoriasis is. Van een score van meer dan 10 spreken we al over matige tot ernstige psoriasis.

De DLQI (Dermatology Life Quality Index)4

De DLQI is een vragenlijst die uw dermatoloog kan gebruiken om de impact van psoriasis op uw levenskwaliteit te beoordelen. Deze vragenlijst bestaat uit 10 vragen over uw dagelijkse activiteiten, kleding, vrije tijd, werk en school, uw persoonlijke relaties en uw behandeling.

Uw dermatoloog kan één of meer van deze tools gebruiken, afhankelijk van zijn persoonlijke voorkeur. Uw score zal dus één van de factoren zijn waarmee hij rekening zal houden in zijn behandelingsadvies.